KONTAKT

Aneby Buss AB

Järnvägsgatan 41, 578 33 Aneby

Telefon: 0380-405 10

Namn: Andreas Beckius Gustafsson
Titel: VD
Direktnummer: 0380-64 94 23
Tel: 0380-405 10 (växel)
Fax: 0380-450 37
Mail: andreas.gustafsson@anebybuss.se

Namn: Mona Gustafsson
Titel: delägare
Direktnummer: 0380-64 94 26
Tel: 0380-405 10 (växel)
Fax: 0380-450 37
Mail: mona.gustafsson@anebybuss.se

Namn: Niklas Wissing
Titel: Trafik/driftchef, Försäljning
Direktnummer: 0380-64 94 24
Tel: 0380-405 10 (växel)
Fax: 0380-450 37
Mail: niklas.wissing@anebybuss.se

Namn: Jennie Beckius
Titel: Personalansvarig
Tel: 0380-405 10 (växel)
Fax: 0380-450 37
Mail: jennie.beckius@anebybuss.se

Namn: Åke Gustavsson
Titel: Trafikplanerare
Direktnummer: 0380-64 94 21
Tel: 0380-405 10 (växel)
Fax: 0380-450 37
Mail: ake.gustavsson@anebybuss.se